etyka seksuologa

Postępowanie seksuologów wobec pacjentów regulują: Kodeks Etyki Lekarskiej – w przypadku lekarzy, Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa oraz Kodeks Etyczny Word Association For Sexology. Seksuologowi nie wolno stosować technik nie mających naukowego uzasadnienia. Dobry seksuolog swoją praktykę powinien opierać na podstawach naukowych – nie wolno mu dostosowywać obowiązujących klasyfikacji chorób i zaburzeń, celów terapii do własnego systemu wartości, poglądów. Do jego obowiązków zawodowych należy stałe uaktualnianie wiedzy oraz konsultowanie swojej pracy z innymi specjalistami. Seksuologów obowiązuje tajemnica zawodowa. Jest nią objęte wszystko o czym seksuolog dowiedział się o Tobie w związku z wykonywaniem swojego zawodu.

Psycholog seksuolog sam nie wykonuje żadnych badań fizykalnych, ale może doradzić ci wizytę u odpowiedniego specjalisty, ginekologa, neurologa itd. Pierwsze spotkanie powinno zakończyć się poinformowaniem cię z czego mogą wynikać dokuczające ci problemy i przedstawieniem planu pracy na dalszych spotkaniach.
Jeżeli masz obawy, wątpliwości co do profesjonalizmu danej osoby, dopytaj jakie ma kwalifikacje. Warto też sprawdzić czy posiada ona certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dokument ten jest potwierdzeniem, że seksuolog ukończył wieloletnie szkolenia, a nie weekendowy kurs, przeszedł własną terapię, a jego praca objęta jest superwizją.