ewa_pictJest psychologiem, seksuologiem, kulturoznawcą. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Podyplomowej Seksuologii w Warszawie oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych cierpiących z powodu dysfunkcji seksualnych, zaburzeń tożsamości płciowej, będących w kryzysie partnerskim, potrzebujących pomocy psychologicznej. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim

Jest instruktorem ADHD po szkoleniu w Centrum Terapeutycznym SWPS – praca z dziećmi z ADHD w środowisku domowym i przedszkolnym. Zajmuje się również opiniowaniem sądowo-seksuologicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.