Strona główna » Aseksualność

Aseksualność

Jako aseksualne określają się osoby, które nie odczuwają pożądania seksualnego. Dotychczas traktowano to jako dysfunkcję seksualną, jednak pojawia się coraz więcej głosów, by aseksualność uznać za czwartą orientację seksualną. Na razie uważa się, że jest to pomysł kontrowersyjny. Orientacja seksualna to trwały emocjonalny i seksualny pociąg wobec osób określonej płci. Jest ona czymś stałym. Nie jest kwestią wyboru danej osoby. Aseksualne byłyby więc osoby, które od zawsze nie odczuwały pragnień, potrzeb seksualnych i nie jest to dla nich przyczyną cierpienia. Biorąc pod uwagę, że żadna orientacja sama w sobie nie jest zaburzeniem, stan ten nie mógłby być wywołany zaburzeniem organicznym, chorobą. Musiałby być dla danej osoby naturalny. Dobry seksuolog musi odróżnić aseksualność od awersji seksualnej, orientacji ego-dystonicznej (wypieranej orientacji homoseksualnej), stanów wywołanych chronicznym zmęczeniem, czy nadmiernym stresem.

Awersja seksualna

O awersji mówimy, gdy perspektywa kontaktu seksualnego z partnerem powoduje niechęć, obawę lub lęk, co prowadzi do unikania zbliżeń. Kiedy dochodzi do seksu, pojawiają się uczucia negatywne i niezdolność do przeżywania przyjemności. W skrajnej postaci awersja seksualna wiąże się z odrazą do wszelkich bodźców seksualnych. Stan ten często spowodowany jest przeżyciem traumy seksualnej. Może być także wywołany głębokimi konfliktami między partnerami, negatywnymi doświadczeniami z przeszłości, antyseksualnym wychowaniem. Jest to jedno z najtrudniejszych do rozwiązania problemów, z którymi pracuje seksuolog. Częściej dotyka kobiety.

O orientacji niezgodnej z ego mówimy, gdy dana osoba nie akceptuje swojej homoseksualności. Oprócz rezygnacji z realizacji pragnień seksualnych wiąże się obniżoną samooceną, depresją, myślami samobójczymi. Osoby te większość sił wkładają w nieustanne zaprzeczanie swoim pragnieniom, tłumienie ich. Podsumowując, w przeciwieństwie do osób aseksualnych, osoby z awersją seksualną, czy nie akceptujące własnej orientacji, cierpią z tego powodu. Mają też olbrzymie trudności ze stworzeniem lub utrzymaniem związku.

Badanie na temat aseksualności

Problem pojawił się kilka lat temu podczas badań nad seksualnością Brytyjczyków. 18 000 osób zapytano o ich pociąg fizyczny. Mieli odpowiedzieć czy odczuwają pożądanie do płci przeciwnej, własnej, obu płci, a może wcale nie odczuwają zainteresowania seksem. Jeden procent badanych (blisko 200 osób, w granicach błędu statystycznego) odpowiedział, że „nigdy nie odczuwał pociągu do żadnej z płci”. Aseksualność wyłoniła się więc przypadkiem w badaniach nad seksualnością. Nie mamy więcej informacji na temat tej grupy osób, przede wszystkim nie wiadomo, z jakiego powodu zadeklarowali oni brak zainteresowania seksem.