etyka seksuologa

Metody pracy, tajemnicę zawodową i etykę działania seksuologów oraz ich relacje z Pacjentami regulują: Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa oraz Kodeks Etyczny Word Association For Sexology. Seksuolog nie powinien stosować technik, które nie mają uzasadnienia w nauce i wynikach badań. Dlatego dobry seksuolog swoje działanie opiera na podstawach naukowych. Nie wolno mu dostosowywać obowiązujących współcześnie klasyfikacji chorób i zaburzeń, czy celów terapii do jego prywatnego systemu wartości i poglądów. Nieprzerwane aktualizowanie wiedzy jest częścią pracy seksuologa. To istotne ponieważ nasz stan wiedzy o seksualności i psychice człowieka ciągle się zmienia. Seksuolog powinien także regularnie konsultować swoją pracę z innymi specjalistami. Praca seksuologa objęta jest superwizją. Seksuolodzy zobowiązani są do tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte jest wszystko o czym seksuolog dowiedział się o Tobie w związku z wykonywaniem swojego zawodu, czyli podczas terapii. Psycholog seksuolog nie utrzymuje żadnych relacji towarzyskich, erotycznych, czy biznesowych ze swoimi Pacjentami. Kontakt ograniczony jest wyłącznie do spotkań terapeutycznych.

Psycholog seksuolog sam nie wykonuje żadnych badań fizykalnych (nie dotyka pacjenta). Może za to doradzić Ci wizytę u specjalisty, np. ginekologa, czy neurologa. Pierwsze spotkanie  kończy się poinformowaniem Cię z czego mogą wynikać dręczące Cię problemy i przedstawieniem planu terapii
Jeżeli masz obawy, wątpliwości co do profesjonalizmu specjalisty, dopytaj o szkolenia i kwalifikacje. Warto sprawdzić czy posiada ona certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikat potwierdza, że seksuolog ukończył wieloletnie szkolenia, a nie weekendowy kurs, przeszedł własną terapię, a jego praca objęta jest nadzorem (superwizją).