etyka seksuologa

Metody działania seksuologów oraz ich relacje z Pacjentami regulują: Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa oraz Kodeks Etyczny Word Association For Sexology. Seksuolog nie powinien stosować technik, które nie mają uzasadnienia w nauce i wynikach badań. Dobry seksuolog swoje działanie opiera na podstawach naukowych, oznacza to, że nie wolno mu dostosowywać obowiązujących współcześnie klasyfikacji chorób i zaburzeń, czy celów terapii do prywatnego systemu wartości i poglądów. Do obowiązków zawodowych seksuologa należy nieprzerwane aktualizowanie wiedzy oraz konsultowanie swojej pracy z innymi specjalistami. Praca seksuologa objęta jest superwizją. Seksuolodzy zobowiązani są do tajemnicy zawodowej. Jest nią objęte wszystko o czym seksuolog dowiedział się o Tobie w związku z wykonywaniem swojego zawodu, czyli podczas terapii. Psycholog seksuolog nie utrzymuje żadnych relacji towarzyskich, erotycznych, czy biznesowych ze swoimi Pacjentami. Kontakt ograniczony jest wyłącznie do spotkań terapeutycznych.

Psycholog seksuolog sam nie wykonuje żadnych badań fizykalnych (nie dotyka pacjenta), ale może doradzić Ci wizytę u specjalisty, np. ginekologa, czy neurologa. Pierwsze spotkanie  kończy się poinformowaniem Cię z czego mogą wynikać dręczące Cię problemy i przedstawieniem planu terapii
Jeżeli masz obawy, wątpliwości co do profesjonalizmu specjalisty, dopytaj o szkolenia i kwalifikacje. Warto sprawdzić czy posiada ona certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikat potwierdza, że seksuolog ukończył wieloletnie szkolenia, a nie weekendowy kurs, przeszedł własną terapię, a jego praca objęta jest nadzorem (superwizją).