agnieszka nowickaPsycholog, terapeuta. Ukończyła studia magisterskie w SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna oraz studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej. Ponadto Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej w IPZ. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywała w Studium Terapii Rodziny w Szkole Psychoterapii Stowarzyszenia OPTA.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w RODK, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii, Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Szpitala Wolskiego i Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Współpracowała z Zespołem Interwencji Kryzysowych SWPS i Akademickim Centrum Psychoterapii SWPS.
Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów osobistych, zawodowych i zdrowotnych, uwikłanych w relacje rodzinne, mających kłopoty w kontaktach interpersonalnych i pragnących dokonać zmiany w swoim życiu.
Pracuje pod superwizją.