Terapia par i małżeńska

Terapia par, nazywana też terapią małżeńską, jest szczególną formą psychoterapii, która dotyczy związków i ich problemów. Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu poważnych konfliktów i przetrwaniu kryzysów małżeńskich. Obejmuje to wypracowanie wspólnych celów i rozwijanie dobrej komunikacji.

Dlaczego warto rozważyć podjęcie terapii par (terapii małżeństw)?

Statystyki dotyczące rozwodów są alarmujące. W 2013 r. W Polsce rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich. Wskaźnik rozwodów wzrósł z 31,6% w 2012 do 36,4% w roku 2013. Dodatkowo rzadziej wchodzimy w związki małżeńskie, a statystyki nie obejmują rozstań par nieformalnych – dlatego daje to obraz poważnego kryzysu… Daleko nam jeszcze do Belgii, której wskaźnik rozwodów przekracza 70 proc., (oznacza to, że na 100 zawartych w 2010 r. małżeństw, rozpadło się aż 70). Ale ją gonimy. Następne miejsca w rankingu małżeńskich niepowodzeń zajmują Hiszpania, Portugalia, Czechy i Węgry z ponad 60-procentowym wskaźnikiem. W Polsce o rozwód ubiegają się głównie kobiety, czyli aż w dwóch na trzy przypadki. Najczęstsze powody to legendarna już niezgodność charakterów i zdrada. Obie najczęstsze przyczyny rozwodów można skojarzyć z seksem.

Co możecie osiągnąć dzięki terapii par (terapii małżeńskiej)?

Nie musi tak być. Jestem przekonana, że udany związek nie jest kwestią szczęścia, czy przeznaczenia, ale odpowiedniej pracy i postawy. Stan, który zwykle chcemy osiągnąć korzystając z pomocy najlepszych psychoterapeutów i seksuologów, to harmonia, szczęście płynące z obecności drugiej osoby i obustronne zaspokojenie potrzeb. Dlatego niezmiernie ważne jest więc ćwiczenie skutecznej komunikacji (pokonanie problemów związanych z wyrażaniem swojego zdania, emocji) i skutecznego rozwiązywania problemów (zamiast „zamiatania pod dywan”, „cichych dni”). Tego można się nauczyć na spotkaniach terapeutycznych. W terapii par przeważa praca z parą, ale możliwa jest także współpraca z jednym z partnerów, która ma cały czas na uwadze relację małżeńską.

Problemy z jakimi pracujemy w trakcie terapii par to między innymi: