• 02 LIS 18
  • 0
  Zahamowania seksualne

  Zahamowania seksualne

  Bariery, wstyd, poczucie niespełniania oczekiwań drugiej płci – to problemy, z którymi często spotyka się seksuolog. Różnego rodzaju trudności i zahamowania dotyczące seksualności najczęściej występują w okresie dojrzewania. Wtedy zmienia się ciało nastolatka. Pojawiają się potrzeby i zainteresowania seksualne, pierwsze związki. Jest to naturalne na tym etapie rozwoju i stopniowo mija. Niestety, u części osób te trudności się utrwalają. Przeradzają się w kompleksy, poczucie niskiej wartości i małej atrakcyjności seksualnej, towarzyskiej.

  Kompleksy seksualne w młodości

  Mogą one występować jeszcze przed rozpoczęciem życia seksualnego. Ich przyczyną mogą być problemy osobowościowe, ale i negatywne przekonania na temat seksualności i przeżycia wyniesione z domu rodzinnego. Więź z rodzicami w pierwszych latach życia, to bardzo ważny czynnik kształtujący samoocenę, oczekiwania wobec płci odmiennej, charakter przyszłych związków. Otoczenie kształtuje nasze poglądy na seksualność, normy, którymi kierujemy się w życiu intymnym. Niestety, niewiele osób uczy się od opiekunów, że seks jest bardzo ważną częścią życia, że jest źródłem szczęścia. Pozwala nam tworzyć i utrzymywać więzi. Znacznie częściej przechodzimy negatywną edukację seksualną – dowiadujemy się o zagrożeniach, jesteśmy zawstydzani, seksualność jest potępiana.

  Do rozwinięcia się problemów może się także przyczynić niska kultura seksualna naszego partnera lub partnerki – bolesna krytyka, szyderstwo, porównania, które często ranią na wiele lat. Zahamowania są czasami przyczyną opóźniania inicjacji seksualnej, odkładania jej do czasu małżeństwa, nie z powodów religijnych, ale z poczucia zagrożenia, niepewności w tej sferze życia. Co ważne źródłem kompleksów może być właściwie wszystko, a zahamowania mogą powstać gdy obiektywnie nie ma żadnych zaburzeń. Niekiedy zahamowania pojawiają się znacznie później, wraz z oznakami starzenia się. Jest to wynik braku pogodzenia się z upływającym czasem, gdy wiek metrykalny stanowi podstawę samooceny danej osoby. Zahamowania i lęki mogą odbierać nam możliwość stworzenia bliskiego związku lub obniżać poczucie szczęścia obojga partnerów.

  Niezależnie od przyczyn, najlepszy sposób na rozwiązanie tego problemu, osiągnięcie spontaniczności i radości w seksie – to skorzystanie z pomocy psychoterapeuty lub seksuologa.

   

   

  Leave a reply →

Photostream