Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna prowadzona przez wykształconego psychologa jest skuteczną i bezpieczną metodą pracy z wieloma emocjonalnymi i życiowymi problemami. Możesz ją odbywać zarówno w gabinecie w Warszawie, jak i online z dowolnego miejsca na świecie. Sytuacje, w których mogę Ci pomóc to miedzy innymi: depresja, niska samoocena, kompleksy, choroby psychosomatyczne, przewlekły stres, utrudniający życie perfekcjonizm, czy pracoholizm, obniżony nastrój, bezsennośćzaburzenia osobowości, napady lęku, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne. A także wiele innych! Korzystając z pomocy psychologicznej możesz zmienić schematy myślenia i postępowania, które powodują problemy, czy sprawiają, że nie czujesz się szczęśliwy. Czasami mamy poczucie, że od lat powtarzamy te same błędy. Dopiero pomoc obiektywnej osoby z zewnątrz umożliwia wyrwanie się z błędnego koła. Wsparcie dobrego psychologa umożliwia szybsze poradzenie sobie z życiowymi kryzysami, jak np. strata, czy zdrada. Dlatego z mojej pomocy korzystają osoby uwikłane w niesatysfakcjonujące związki, ale i takie, które z niezrozumiałych dla siebie powodów nie stworzyły jeszcze związku, choć bardzo tego pragną.

Jak działa psychoterapia?

Na początku terapii indywidualnej Klient i terapeuta psycholog diagnozują problem i definiują cel i przybliżony czas wspólnej pracy. Możesz spodziewać się wielu pytań dotyczących Twojej sytuacji. Informacje, których udzielisz terapeucie, pomogą mu zrozumieć Twój kłopot i oczekiwania. Terapia zakłada czynny udział Klienta, więc jest to nasza praca zespołowa! Dlatego terapeuta może prosić Cię o wykonywanie różnego rodzaju zadań między spotkaniami w gabinecie. Czasami w naszych rozmowach będziemy sięgać do przeszłości, by zrozumieć doświadczenia, które cię kształtowały. Ale najważniejsza jest teraźniejszość – aktualne konkretne problemy, które chcemy razem rozwiązać. Psychoterapia dostarcza także wiedzy, czyli uczy Pacjenta jak być własnym najlepszym terapeutą, jak zapobiegać problemom i radzić sobie z nimi w przyszłości.

Terapia indywidualna zaczyna się od spotkania konsultacyjnego, podczas którego określany jest cel i metody pracy. 

terapia indywidualna
psychoterapia

Więcej informacji o problemach, z którymi pracują psychoterapeuci: