Strona główna » Molestowanie

Molestowanie

Molestowanie

Według kodeksu pracy molestowanie jest działaniem, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika. Mogą się na to składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Ustawa antydyskryminacyjna z kolei wprowadza zakaz molestowania w odniesieniu do zatrudnienia niepracowniczego (staży, praktyk, tzw. samozatrudnienia, czy umowy o dzieło, albo zlecenia), dostępu do dóbr i usług, zabezpieczenia socjalnego, oraz opieki zdrowotnej. Przestępstwo to opisane jest także w Kodeksie Karnym.

Nietrudno jednak zauważyć, że definicja molestowania należy do bardzo nieostrych. Czy jest więc jakiś prosty i skuteczny sposób, by rozpoznać, że przekraczane są normy, naruszana jest czyjaś wolność seksualna? Cóż, prościej by było określić, co mieści się w normie. Seksuolog odpowie, że aktywność seksualna dorosłego człowieka, którą realizuje z dorosłym partnerem, za w pełni świadomą obopólną zgodą, nie przekraczając granicy zdrowia i porządku społecznego. Jeśli masz wątpliwości, poniżej kilka wskazówek.

  1.  Może przybrać formę szantażu, „coś za coś”.
  2. Inny rodzaj to stworzenie wrogich warunków pracy, w tym wypadku sprawcą może być zarówno przełożony/a, jak i współpracownicy. Często uwagi naruszające godność, obraźliwe propozycje są bagatelizowane, interpretowane jako kiepski żart. Nie dochodzi do wyciągnięcia żadnych konsekwencji służbowych i prawnych. Poza tym inni współpracownicy mogą opowiadać się po stronie szefa lub szefowej, nawet jeżeli doskonale wiedzą o nadużyciach — ma nad nimi władzę ekonomiczną, podobnie jak nad osobą wykorzystywaną.
  3. Molestowanie seksualne może przybierać formy poklepywania, „przypadkowego” dotykania, ocierania się, przesyłania wiadomości z propozycjami seksualnymi.
  4. Może z czasem przybierać coraz ostrzejsze formy, aż do przemocy fizycznej, czy gwałtu.
  5. Kolejną formą przemocy seksualnej, o której skali wciąż mało jeszcze wiemy jest molestowanie w przestrzeni publicznej. Może mieć ono postać: natarczywych pożądliwych spojrzeń, zaczepiania na ulicy, pogwizdywania, wulgarnych gestów i komentarzy, zachodzenia drogi, prób dotykania, napaści czy obnażania narządów płciowych, publicznej masturbacji. Jeśli będziesz świadkiem takiej sytuacji reaguj, lekceważenie, ignorowanie tego typu zachowań tworzy atmosferę społecznej akceptacji dla przemocy. Dziś z wulgarnymi uwagi w tramwaju spotkała się blondynka obok, innym razem możesz to być ty. Wszyscy mamy prawo czuć się bezpiecznie i pewnie w przestrzeni publicznej, wolni od bycia obiektem czyichś uprzedzeń i ataków. Chociaż aktualnie polskie prawo nie reguluje kwestii molestowania w przestrzeni publicznej, to każdy świadek, który reaguje, nie przygląda się w milczeniu, zwiększa bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu.

Praca, uczelnie to miejsca, gdzie najczęściej ma dochodzić do molestowania, z drugiej strony także tam najczęściej flirtujemy i poznajemy przyszłych partnerów. Często swobodna atmosfera pozwala na flirt, czy żarty o seksie. Czasami trudno byłoby bez tego przetrwać rutynowe, monotonne zajęcia. No i jak bez choćby cienia flirtu pogłębić znajomość z kimś, kim jesteśmy zainteresowani? Czy zwrócenie przez współpracownika uwagi na twój seksowny strój jest komplementem, nietaktem, czy już nadużyciem? Jeżeli żarty stają się nieprzyjemne, obraźliwe, poniżające, a w pracy panuje wroga i onieśmielająca atmosfera, na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której przekroczono granice.

Co robić, gdy dotyczy Cię problem molestowania?

  1. Zwróć wprost uwagę sprawcy/sprawczyni w obecności innych osób.
  2. Dokumentuj to, co się dzieje, daty, zdarzenia. Zachowaj wszelkie wiadomości. Wyrzucanie i kasowanie ich w złości to pozbawianie się dowodów przestępstwa.
  3. Nie pozwól by więziły cię stereotypy dotyczące twojej płci, mówiące, że kobieta nie może wyrazić złości, a mężczyzna powinien z zadowoleniem przyjmować nawet niechciane anonse seksualne.

Autor: Anna Golan